środa, 01 sierpień 2012

2012-08-01 - Prezes PIO w Jury III edycji programu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa

Z pozycji Polskiej Izby Odszkodowań czyli podmiotu który ma za zadanie dbać o interesy Firm i Kancelarii Odszkodowawczych działających na Rynku Odszkodowań Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa to taka , która w partnerski sposób traktuje swojego klienta nie tylko w momencie płacenia przez niego składki, ale też w sytuacji kiedy On-Klient jest ofiarą wypadku i z tego tytułu chce uzyskać należne mu świadczenia.

W tej materii jest bardzo wiele do zrobienia, dlatego też z ogromną satysfakcją przyjęliśmy kolejne już zaproszenie do Jury III Edycji Konkursu

PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA.

Prace Jury w składzie którego zasiada Prezes Polskiej Izby Odszkodowań Beata Karwacka mają na celu ocenę Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na Polskim Rynku na podstawie otrzymanych informacji od :

Towarzystw Ubezpieczeniowych

Rzecznika Ubezpieczonych

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Polskiej Izby Odszkodowań

Polska Izba Odszkodowań, którą reprezentuje Prezes Zarządu Pani  Beata Karwacka jest jedynym pomiotem reprezentującym interesy osób poszkodowanych w tym szacownym gremium.

W skład Jury oprócz Pani Beaty Karwackiej wchodzą między innymi:

Pani Prezes UFG- Elżbieta Wanat-Połeć

Pan Prof. Jan Monkiewicz

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej Gali w dniu 21.11.2012 w Warszawie w Pałacu Prymasowskim.

W dniu 31.07.2012r. Jury Konkursu Przyjazny Ubezpieczyciel spotkało się po raz pierwszy i ustaliło metodykę oraz zakres pytań kierowanych do podmiotów działających na Rynku Ubezpieczeń.

O wynikach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wiceprezes PIO Andrzej Kesling

W górę