piątek, 05 lipiec 2013

2013-07-05 – Zarząd PIO na konferencji w Ministerstwie Gospodarki

24 czerwca 2013r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja zatytułowana „Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej i rozwoju biznesu”. Organizatorem konferencji była Polska Izba Ubezpieczeń. Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz osobistym Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.

Konferencję rozpoczęło  wystąpienie  Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego , który bardzo jasno stwierdził, że prawidłowa polityka w zakresie ubezpieczeń prowadzona przez Towarzystwa Ubezpieczeniowa i nadzorowana przez PIU ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie Polskiej Gospodarki.

 

 

Kolejne wystąpienie szefa Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Tadeusza Szumlicza dotyczyło stymulującej roli ubezpieczeń na gospodarkę oraz budowaniu oszczędności społeczeństwa a tym samym stabilizacji rynków.

Doceniając rolę Polskiej Izby Odszkodowań i osobiste zaangażowanie jej Prezesa Beaty Karwackiej w pracach na rzecz Osób Poszkodowanych i Podmiotów na tym rynku działających  zostało  wystosowane zaproszenie do uczestnictwa w tej konferencji. W trakcie dyskusji, w gronie wybitnych ekspertów w dziedzinach ekonomii i ubezpieczeń  Pani Prezes Beata Karwacka  zabierając głos, podkreśliła znaczącą rolę ubezpieczeń w kondycji i funkcjonowaniu gospodarki narodowej jako jednego z najważniejszych jej elementów. Uwypukliła też brak polityki edukacyjnej prowadzonej przez TU co powoduje zły odbiór Ubezpieczycieli przez szeroko pojęty Rynek Konsumentów i jednocześnie przekłada się na liczbę zawieranych polis.  Na dzień dzisiejszy taką politykę informacyjną prowadzi Polska Izba Odszkodowań i jej rezultaty zaczynają być już bardzo widoczne na rynku. Podsumowując swoje wystąpienie Prezes PIO zasygnalizowała , że ubezpieczony powinien mieć przede wszystkim prawa jasno określone w umowie zamiast niemal wyłącznie mnogości obowiązków, od których ubezpieczyciel uzależnia wypłatę świadczeń.

W kuluarach  konferencji spotkania doszło do wielu interesujących rozmów Zarządu PIO miedzy innymi z:

Wiceprezesem PIU Andrzejem Maciążkiem na temat sytuacji na rynku ubezpieczeniowym z uwzględnieniem roli i znaczenia społecznego rynku odszkodowawczego.

Prezesem Stowarzyszenia Brokerów Polskich panem Łukaszem Zoniem na temat opracowania zasad współpracy między naszymi środowiskami.

W osobistej  rozmowie z Wicepremierem  RP Januszem Piechocińskim, podkreśliliśmy, że Państwo Polskie nie dążąc do unormowania i uregulowania Rynku Odszkodowań ponosi bardzo duże straty. Na tym rynku, jak na każdym nieuregulowanym  zaczyna funkcjonować tzw. Szara Strefa, która dosyć znacznie uszczupla dochody Skarbu Państwa.

Wielkość strat związanych z brakiem uregulowania prawnego rynku odszkodowawczego chociażby w kontekście najbardziej dostrzegalnych ostatnio medialnie doniesień o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu niektórych podmiotów funkcjonujących na tym rynku jest bardzo duża . Obecny brak mechanizmu weryfikowania pozycji i wiarygodności tych podmiotów powoduje niekorzystne skutki dla osób poszkodowanych, którzy często nie mogą odzyskać  należnych im kwot od takich podmiotów.

Wicepremier obiecał przekazać sprawę do kompetencji właściwych merytorycznie komórek.

Podsumowując całą konferencję i obecność na niej Zarządu PIO  mogę stwierdzić , że polityka prowadzona przez PIO a w szczególności przez jej Prezesa panią Beatę Karwacką przynosi coraz widoczniejsze rezultaty, czego przykładem jest uczestnictwo w tego typu konferencjach  w, których uczestniczą najbardziej wpływowi ludzie z branży Ubezpieczeń, Finansów oraz Gospodarki.

Uczestnictwo Zarządu PIO w konferencji było kolejną okazją do zaprezentowania niezmiennego stanowiska w zakresie regulacji rynku odszkodowawczego oraz podkreślenia doniosłej społecznie roli jaką pełnią dziś podmiotu zawodowo zajmujące się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań.

Wiceprezes PIO

Kesling Andrzej

W górę