czwartek, 08 sierpień 2013

2013-08-08 - Prezes PIO w jury trzeciej edycji konkursu "Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa"

Mija już trzeci rok funkcjonowania Polskiej Izby Odszkodowań. Izby, która zrzesza największą liczbę podmiotów działających na Rynku Odszkodowań -  podmiotu coraz bardziej widocznego i coraz bardziej opiniotwórczego. Izby, która na stałe zagościła na Rynku Ubezpieczeniowo-Odszkodowawczym, będąc w jego obszarze bardzo aktywnym uczestnikiem.

Nie sposób teraz wymienić  wszystkich przedsięwzięć, w których Polska Izba Odszkodowań brała udział, konferencji i sympozjów, na które Izba otrzymała zaproszenie.

Nie było by to możliwe bez bardzo dużego osobistego zaangażowania prezesa Izby Pani Beaty Karwackiej, która swoimi działaniami znacznie zwiększyła prestiż i krąg oddziaływania  Naszej organizacji.

Dowodem na to jest kolejne ( trzecie z rzędu jako jedynego reprezentanta Firm i Kancelarii Odszkodowawczych) zaproszenie do jury konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa.

Konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową i partnera merytorycznego  międzynarodową kancelarię PwC.( PricewaterhouseCoopers).

Jury  konkursu składa się z wybitnych osobistości świata Ubezpieczeń, Finansów i Odszkodowań, które w wyniku podjętych ustaleń wyłaniają najlepsze Towarzystwa Ubezpieczeniowe na Polskim Rynku.

Warunki tego konkursu zostały tak opracowane, że duże znaczenie dla końcowych wyników ma  etap likwidacji szkody ( terminowość, procedury, szybkość reakcji, wysokość świadczeń) w poszczególnych towarzystwach. Umieszczenie kryteriów dotyczących likwidacji szkody sprawi, że ocena w rankingu będzie pełniejsza, gdyż uwzględniająca końcową satysfakcję osób Poszkodowanych, których praw broni Nasze zrzeszenie.

Kolejne posiedzenie jury planowane jest na październik  już po otrzymaniu danych z Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz od Rzecznika Ubezpieczonych.

Wiceprezes PIO

Andrzej Kesling

W górę