piątek, 10 lipiec 2015

10.07.2015 - Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości - praktyczne wskazówki w dochodzeniu roszczeń za "zimowe szkody"

Polska Izba Odszkodowań a w szczególności Podmioty w niej skupione  w zakresie swojej działalności nie tylko pomagają  osobom poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń w sprawach zdarzeń komunikacyjnych, ale również prowadzą  sprawy w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do wypłaty stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewłaściwego utrzymania dróg i chodników, a także cywilnoprawnych skutków niewłaściwego, zagrażającego bezpieczeństwu utrzymania nieruchomości przez ich właścicieli. W ramach zleconych spraw:

Pomoc  w  ustaleniu właściwego zarządcy dla odcinka drogi, na którym doszło do szkody,

Pomoc  w ustaleniu właściwych podmiotów i dochodzenia roszczeń w przypadkach tzw. szkód zimowych wynikających z niewłaściwego utrzymania nawierzchni.


Link: http://www.rzu.gov.pl/sprawy-biezace/Odpowiedzialnosc_za_utrzymanie_drog__chodnikow__nieruchomosci___praktyczne_wskazowki_w_dochodzeniu_roszczen_za___zimowe___21624

W górę