piątek, 10 lipiec 2015

10.07.2015 - Gazeta Bankowa - Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2014

Polska Izba Odszkodowań  wyraża zaniepokojenie wobec powstających nowych inicjatyw, których celem jest ocena niezależności i kompetencji szczególnie w zakresie rynku ubezpieczeń w Polsce.

W dużym zainteresowaniem przyglądamy  się rozwojowi sytuacji na rynku oraz przyznawaniu kolejnych nagród mających na celu wyłonienia najbardziej przystępnych i przyjaznych dla Klienta firm ubezpieczeniowych, spełniających jego oczekiwania. Polska Izba Odszkodowań  - nie odnosząc się do merytorycznego poziomu takich konkursów -  jest zdania, że sytuacja w której nie bierze się pod uwagę zdania Podmiotów zrzeszonych Polskiej Izbie Odszkodowań ani zdania samej Izby  w powyższym zakresie może powodować dezorientację na rynku ubezpieczeń w Polsce, w szczególności w zakresie produktów ubezpieczeniowych skierowanych dla osób fizycznych, dla których znajomość sytemu ubezpieczeń w Polsce nie musi być wymagana.

 

Link: http://www.gb.pl/przyjazna-firma-ubezpieczeniowa-2014-pcompetition-2.html

W górę