wtorek, 29 październik 2013

29.10.2013 - Uchwała SN o przedawnieniu roszczeń do UFG

Oto treść sentencji uchwały SN z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych ws. przedawnienia roszczeń względem UFG (sygn. akt III CZP 50/13):

 

"Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 wz z art. 109a ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), przedawnia się na podstawie art. 442 (1) § 2 Kodeksu cywilnego."

 

Rzecznik Ubezpieczonych, w ramach prowadzonej przez siebie kwerendy orzecznictwa sądowego w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych, zaobserwował istotną rozbieżność w odniesieniu do problematyki przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody w kontekście zadań realizowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy odpowiedzialności Funduszu za szkody (na osobie, a w ograniczonym zakresie także w mieniu) wyrządzone w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, w przypadku gdy nie ustalono ich tożsamości.

 

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

 

W górę