środa, 08 lipiec 2015

08.07.2015 - Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

PIO mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia podziela w tym zakresie stanowisko Biura Rzecznika Ubezpieczonych z 2014 r. zajęte w Monitorze Ubezpieczeniowym #60 z marca 2015 r., dotyczące rozpatrywania skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Jak wynika z w/w stanowiska, BRU stwierdza, iż „analizując pisemne skargi kierowane do Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w indywidualnych sprawach nadal można zaobserwować pewne nieprawidłowości występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza to, iż skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem poszkodowanych jest nadal znacząca”.

Zadaniem PIO i podmiotów będących w Izbie  jest pomóc osobom poszkodowanym, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do pełnej rekompensaty szkody.

Link: http://mu.rzu.gov.pl/60/art-1.html

W górę