Dane o rynku

W ostatnim pięcioleciu odnotowano gwałtowny rozwój Rynku Odszkodowań i powstawanie nowych podmiotów, które podjęły się zadania szybkiej, profesjonalnej i przede wszystkim, skutecznej pomocy poszkodowanym w uzyskaniu należnych odszkodowań.

Z szacunkowych Danych, wynika że w okresie 2004 – 2010 liczba firm zajmujących się pomocą w uzyskiwaniu odszkodowań wzrosła skokowo z około 40 do blisko 600 podmiotów obecnie. Jest to spowodowane nie tylko wzrostem liczby pojazdów i związanych z ich ruchem szkód, ale także wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa, także w wyniku działalności wymienionych firm.

W zasadzie nie ma podstawy prawnej, w oparciu o którą można je rejestrować i na którą można się powoływać. Problem polega na tym, że kancelarie odszkodowawcze, obsługujące roszczenia cywilnoprawne, są poza wszelką kontrolą. Nikt nie sprawdza kwalifikacji w zakresie prawa zatrudnionych tam ludzi, jak też tego, czy są oni ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Pozostają też do uregulowania kwestie wynagrodzeń za usługi doradców odszkodowawczych, przestrzegania zasad etyki, które obowiązują np. w zawodach prawniczych. I to powinno być uwzględnione przy okazji prawnego uregulowania statusu kancelarii odszkodowawczych.

Ale jest też wiele przykładów na to, że kancelarie wykonują „dobrą robotę" na drodze ubezpieczonych do uzyskania odszkodowania lub też uzyskania większego świadczenia, niż proponują ubezpieczyciele.

Jeśli chodzi o uregulowania prawne dotyczące działalności kancelarii odszkodowawczych, specjalny zespół w Ministerstwie Finansów rozważa ewentualne kierunki rozwiązań: czy mają być utworzone odrębne regulacje prawne, czy może włączyć odpowiednie przepisy do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Według szacunkowych danych, obecnie około 40% odszkodowań w szkodach osobowych z tytułu ubezpieczenia OC jest egzekwowanych za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczych. Przyczynkiem do powstawania kancelarii była duża wypadkowość na drogach. Ze statystyk wypadków wynika, że w ostatnich dziesięciu latach zarejestrowano w Polsce około miliona osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Liczna grupa ludzi potrzebowała kogoś, kto przyjdzie do domu i podejmie się załatwienia sprawy w imieniu poszkodowanego.

Niestety, osoby poszkodowane rzadko zgłaszały się do kancelarii adwokackich lub radcowskich ponieważ spotykały się z barierą cenową i informacją, że od razu trzeba zapłacić za usługę. Kancelarie odszkodowawcze przyjęły inny model działania, a korzystając z pomocy osób wykształconych w tym kierunku, nie prowadzą spraw gorzej niż adwokaci czy radcowie prawni.

Co istotne, kancelarie wpływają na wzrost świadomości prawnej i ubezpieczeniowej obywateli. Jeśli chodzi o zapłatę za usługi, sprawy te należy przedyskutować i ustalić maksymalne i minimalne stawki wynagradzania firm odszkodowawczych.

Obecnie blisko 40% roszczeń odszkodowawczych obsługiwanych jest przez kancelarie odszkodowawcze, a rolą POLSKIEJ IZBY ODSZKODOWŃ zapewnienie profesjonalizmu obsługi klienta i etyki na rynku odszkodowań. Dlatego powinny działać tylko te podmioty, które profesjonalnie reprezentują ofiary, mają zaplecze merytoryczne, prawne i – co ważne – finansowe. To najważniejsze priorytety Izby.

reklama