Ubezpieczenia dobrowolne

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej, wprowadza podział ubezpieczeń na obowiązkowe i dobrowolne. Grupa ubezpieczeń dobrowolnych jest bardzo różnorodna pod względem ryzyk jakie obejmuje. Jest jednak zasada, która łączy wszystkie ubezpieczenia z tej grupy - zasada swobody umowy. Od naszej woli zależy, czy i z jakim towarzystwem zawrzemy umowę ubezpieczenia.

Istnieje ogólnie przyjęty podział ubezpieczeń dobrowolnych na kilka zasadniczych grup :

- ogniowe i inne z nimi związane

- kradzieżowe

- techniczne

- transportowe

- rolne

- OC i ochrony prawnej

- finansowe

- wypadkowe i chorobowe

- inne

reklama