Zakłady Ubezpieczeń

Zakłady Ubezpieczeń Działu I / życie /

  1. działające w formie spółek akcyjnych.

AEGON TU na Życie S.A.
(poprzednia nazwa NATIONWIDE TU na Życie S.A.)

02-675 Warszawa
ul. Wołoska 5
tel.: (48) (22) 451-19-81
faks: (48) (22) 451-19-99
infolinia: 0 801 300 900
www.aegon.pl


TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
tel.: (48) (22) 529-40-00, 529-48-72(3)
faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl

ASPECTA Życie TU S.A.
(poprzednia nazwa SAMOPOMOC ŻYCIE TU S.A.)

01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
tel.: (48) (22) 537-20-02; 537-24-50
faks: (48) (22) 537-20-01
infolinia: 0 801 277 328
www.aspecta.pl

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-838 Warszawa
ul. Prosta 70
tel.: (48) (22) 557-40-50
faks: (48) (22) 557-40-75
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
(poprzednia nazwa Winterthur Życie TU S.A.)

Budynek WTT
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
tel.:(48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa-polska.pl

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21A
Prezes: Kazimierz Paweł Bisek
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-01, 544-14-70
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.royalpolska.com


BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Plac Andersa 5
61-894 Poznań
www.bzwbkaviva.pl

TU na Życie CARDIF Polska S.A.
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11, VIII p.
tel.: (48) (22) 52-90-123
faks: (48) (22) 52-90-111
infolinia: (22) 529-18-88
www.cardif.pl

TU na Życie COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
tel.: (48) (22) 501-60-00
faks: (48) (22) 501-60-01
infolinia: 0 801 12 00 00
www.compensazycie.pl

WTUŻiR CONCORDIA CAPITAL S.A.
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
tel.:(48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01
www.grupaconcordia.pl

STU na Życie ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
tel.:(48) (58) 555-60-00
faks: (48) (58) 555-60-01
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.com.pl

TU na Życie EUROPA S.A.
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 2-4
tel.: (48) (71) 33 41 800
faks: (48) (71) 33 41 808
www.europa-tu.com.pl

FinLife TU na Życie S.A.
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 80
tel.: (48) (22) 569-49-00
faks: (48) (22) 569-49-99
infolinia: 0 801 11 11 22
www.finlife.pl

informacja ze strony fin life :

"Szanowni Państwo,

Mam przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 16.12.2008 zakończyliśmy proces połączenia spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i FinLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nowopowstała spółka działa pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group."GENERALI ŻYCIE TU S.A.
Budynek "Pulsar"
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15 B
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl

HDI-Gerling Życie TU S.A.
02-304 Warszawa
Al. Jerozolimskie 133 A
Telefon / Fax: 0 801 434 434
www.hdi-gerling.pl

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
tel.: (48) (22) 333-75-80
faks: (48) (22) 333-75-81
www.interpolska.pl

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-406 Warszawa
ul. Ludna 2
tel.: (48) (22) 522-00-00
faks: (48) (22) 522-11-11
infolinia: 0 800 300 400
www.natned.com.pl

LINK4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 92

Z dniem 1 listopada 2010 r. Spółka wstrzymała prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie. Dodatkowo informujemy, iż w dniu 16 listopada 2010 r. została ostatecznie wykonana umowa przeniesienia całości portfela ubezpieczeń, w rozumieniu art. 181 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i w związku z tym Spółka nie prowadzi w chwili obecnej działalności polegającej na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia na życie. Wszystkie umowy ubezpieczenia na życie zawarte przez Spółkę zostały przetransferowane do SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A., który to zakład ubezpieczeń stał się stroną tych umów w miejsce Spółki.


MetLife TU na Życie S.A
02-515 Warszawa
ul. Puławska 17
tel.: (48) (22) 349-69-00
faks: (48) (22) 349-69-01
www.metlife.pl

NORDEA Polska TU na Życie S.A.
Al. Jana Pawła II27
00-867 Warszawa
tel.: (48) 22 541 01 00
faks: (48) 22 541 01 01
infolinia: 0 801 NORDEA (667 332)
www.nordeazycie.pl

AMPLICO LIFE S.A.
00-450 Warszawa
ul. Przemysłowa 26
tel.: (48) (22) 627-10-00
faks: (48) (22) 627-10-10
www.amplicolife.pl

TUnŻ POLISA-ŻYCIE S.A.
01-625 Warszawa
ul. Adama Mickiewicza 63
tel.: (48) (22) 560-59-55, 560-59-56
www.polisa-zycie.pl


PRAMERICA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
tel.: (48) (22) 329-30-00
faks: (48) (22) 329-30-10
infolinia: 0 801 33 55 33
www.pramerica.pl

PZU Życie S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
Prezes: Dariusz Krzewina
tel.: (48) (22) 582-34-10, 582-34-00
faks: (48) (22) 582-34-11, 582-34-01
infolinia: 0 801 102 102
www.pzuzycie.pl

ROYAL Polska TUnŻ S.A.
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21
Prezes: Tomasz Telejko
tel.: (48) (22) 525-11-11
faks: (48) (22) 525-11-00
infolinia: 00 801 106 106
www.royalpolska.com

Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego spółka Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przejęła spółkę BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i prowadzić będzie działalność w zakresie ubezpieczeń na życie pod nazwą spółki przejmowanej.


SIGNAL IDUNA ŻYCIE Polska TU S.A.
00-041 Warszawa
ul. Jasna 14/16a
tel.: (48) (22) 50-56-100
faks: (48) (22) 50-56-101
infolinia: 0 801 188 160
www.signal-iduna.pl

SKANDIA ŻYCIE TU S.A.
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 7
tel.: (48) (22) 545-17-00
faks: (48) (22) 545-17-01
infolinia: 0 801 888 000
www.skandia.pl


TU na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
81-743 Sopot
ul. Władysława IV nr 22
tel.: (48) (58) 550-97-28,
faks: (48) (58) 550-97-29
www.skok.pl

UNIQA TU na Życie S.A.
90-520 Łódź
ul. Gdańska 132
tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
www.uniqa.pl


UNIVERSUM-ŻYCIE TU S.A.
00-195 Warszawa
ul. Słomińskiego 19 lok. 515
tel.: (48) (22) 887-33-77
faks: (48) (22) 887-34-37
www.universum-zycie.pl

TUnŻ WARTA S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Prezes: Jarosław Parkot
tel.: (48) (22) 534-11-11
faks: (48) (22) 534-13-00
infolinia: 0 801 308 308
www.warta.pl

II. Zakłady działające w formie TUW


MACIF Życie TUW
01-233 Warszawa
ul. Bema 89
tel.: (48) (22) 535-02-00
faks: (48) (22) 535-02-01
www.macif.com.pl

TUW REJENT LIFE
61-845 Poznań
ul. Mostowa 19C/6
tel.: (48) (61) 852-95-42, 852-95-43
faks: (48) (61) 852-95-48
www.krn.org.pl/tuw

Zakłady ubezpieczeń działu II (majątek)

I. Zakłady działające w formie spółki akcyjnej


TUiR ALLIANZ Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
tel.: (48) (22) 567-40-00
faks: (48) (22) 567-40-40
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
00-838 Warszawa
ul. Prosta 70
tel.: (48) (22) 557-49-12
faks: (48) (22) 557-49-22
infolinia: 0 801 888 444
www.aviva.pl

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(poprzednia nazwa Winterthur Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.)
Budynek WTT
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
tel.: (48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa.pl

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21A
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-70 (71),
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.fiatubezpieczenia.pl

BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
00 - 963  Warszawa
ul. Ks. I. Skorupki 5
Tel. 022 444 70 01
Fax 022 444 70 02
www.breubezpieczenia.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. (poprzednia nazwa TUiR CIGNA STU S.A.)
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 22
tel.: (48) (22) 537-68-00 do (03)
faks: (48) (22) 537-68-04(5)
http://cigna.isens.pl/

BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
Plac Andersa 5
61-894 Poznań
www.bzwbkaviva.pl

TU COMPENSA S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162
tel.: (48) (22) 501-60-00
faks: (48) (22) 501-60-01
www.compensa.com.pl

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
00-519 Warszawa
ul. Wspólna 25
tel.: (48) (22) 453 00 00
faks: (48) (22) 453 00 09
www.das.pl

STU ERGO HESTIA S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
tel.: (48) (58) 555-60-00
faks: (48) (58) 555-60-01
infolinia: 0 801 107 107
www.hestia.pl

TU EULER HERMES S.A.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 50 B,
tel.: (48) (22) 385-46-55
faks: (48) (22) 385-48-80
www.eulerhermes.pl

TU EUROPA S.A.
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 2-4
tel.: (48) (71) 33-41-700
faks: (48) (71) 33-41-707
http://www.tueuropa.pl/

GENERALI TU S.A.
Budynek Pulsar
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15 B
tel.: (48) (22) 543-05-00
faks: (48) (22) 543-08-97, 543-08-94
infolinia: 0 801 343 343
www.generali.pl

HDI-GERLING POLSKA TU S.A.
01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
tel.: (48) (22) 395-40-00
faks: (48) (22) 395-40-02
infolinia: 0 801 180 180
www.gerling.pl

Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja i HDI-Gerling. Tak przekształcona firma prowadzi działalność pod nazwą HDI Asekuracja.


HDI Asekuracja TU S.A.
00-231 Warszawa
ul. Płocka 11/13
tel.: (48) (48) 384-50-00
faks: (48) (48) 360-14-65
www.hdi-asekuracja.pl

TU INTER POLSKA S.A.
02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 172
tel.: (48) (22) 333-75-00
faks: (48) (22) 333-75-01
www.interpolska.pl

KUKE S.A.
00-121 Warszawa
ul. Sienna 39
tel.: (48) (22) 356 83 00
faks: (48) (22) 313 01 20
Infolinia: 801 80 58 53; 801 80 KUKE
www.kuke.com.pl

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
02 - 676  Warszawa
ul. Postępu 15
Zarząd
tel.: (48) (22) 444-44-44
faks: (48) (22) 444-44-01
www.link4.com.pl
data wydania zezwolenia: 28.11.2002 r.
zakres: grupy 1-3, 5-7, 8-10, 11, 12, 13, 14-16, 17, 18


MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
tel.: (48) (58) 555-63-04
faks: (48) (58) 555-63-02
infolinia: 0 801 107 108
www.hestia.pl

TUiR PARTNER S.A.
02 - 512 Warszawa
ul. Puławska 14
tel. 022 54 18 100
fax. 022 54 18 101;201
Infolinia: 0 800 426 666

TU POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY S.A. Vienna Insurance Group
02-342 Warszawa
Al. Jerozolimskie 162A
tel.: (48) (22) 501-68-50, 501-68-58
faks: (48) (22) 501-68-51
www.pzm.pl/ubezpieczenia.asp

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
00-876 Warszawa
Ul. Ogrodowa 58
tel.: (48) (22) 58-26-300 do 304
faks: (48) (22) 58 26 305 - 306
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ptu.pl

PZU S.A.
00-133 Warszawa
Al. Jana Pawła II 24
tel.: (48) (22) 582-21-00, 582-28-60, 582-28-62
faks: (48) (22) 582-28-81, 582-28-61, 582-28-11
wwww.pzu.pl/pzusa

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
00-041 Warszawa
ul. Jasna 14/16a
tel.: (48) (22) 50-56-100
faks: (48) (22) 50-56-101
infolinia: 0801 188 160
www.signal-iduna.pl

UNIQA TU S.A.
90-520 Łódź
ul. Gdańska 132
tel.: (48) (42) 63-44-700, 63-44-705, 63-44-706
faks: (48) (42) 63-77-687, 63-77-430
www.uniqa.pl

TUiR WARTA S.A.
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
tel.: (48) (22) 581-01-00, 581-09-00
faks: (48) (22) 581-13-74(5)
infolinia: 0 801 308 308 www.warta.pl

II. Zakłady działające w formie TUW

TUW Bezpieczny Dom
00-515 Warszawa
ul. Żurawia 32/34
tel.: (48) (22) 628-60-28
faks: (48) (22) 628-60-26
www.tuwbd.pl

Concordia Polska TUW
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
tel.: (48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00
faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01
www.grupaconcordia.pl.pl

TUW CUPRUM

59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
tel.: (0-76) 7 277 400 (401)
faks: (0-76) 7 277 400
www.tuw-cuprum.pl

POCZTOWE TUW
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 7/9
tel.: (48) (22) 670-42-99
fax. (48) (22) 670-43-34
www.tuwpocztowe.pl

TUW SKOK

81-743 Sopot
ul. Władysława IV 22
tel.: (48) (58) 550-97-30, 550-97-35, 551-36-28
faks: (48) (58) 550-97-31
www.skok.pl

TUW TUW
02-793 Warszawa
ul. Raabego 13
tel.: (48) (22) 649-73-87
faks: (48) (22) 649-73-89
www.tuw.pl

TUW TUZ

02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 25
tel.: (48) (22) 534-56-00
faks: (48) (22) 534-56-15

III. Zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)


Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

01-612 Warszawa
ul. Bytomska 4
tel.: (48) (22) 833-45-16, 832-02-63
faks: (48) (22) 833-02-18
www.ptr.com.pl

źródło : dane ze strony Rzecznika Ubezpieczonych : www.rzu.gov.pl

reklama